بیکینگ پودر هرمین

مزه ی بیکینگ پودر و جوش شیرین چگونه است؟

مزه ی بیکینگ پودر و جوش شیرین چگونه است؟

هر دو ترکیب مزه تلخی دارند اما مزه جوش شیرین از بیکینگ پودر تلخ تر است. بیکینگ پودر در مزه خنثی تر است.

پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد
شما میتوانید از کدهای HTML استفاده کنید <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>