بیکینگ پودر تک زمانه

بیکینگ پودر تک زمانه medium

مخصوص کیک و شیرینی قنادی

کیک هایی با وزن و حجم متوسط و محصولات قنادی

 

این بیکینگ پودر جهت مصرف کیک هایی با وزن و حجم متوسط و محصولات قنادی که آزاد شدن گاز در دمای 55 تا 60 درجه سانتی گراد اتفاق می افتد، مناسب است. پس از استفاده از این بیکینگ پودر، ماده غذایی باید سریعا در فر قرار بگیرد.

 

بیکینگ پودر تک زمانه

    برچسب ها: