بیکینگ پودر دو زمانه

بیکینگ پودر دو زمانه double

 

مخصوص کیک ها و نان های رولی و لایه ای که گاز در دو مرحله اختلاط خمیر و فر آزاد می شود و بیشتر در صنعت کاربرد داند.

 

این بیکینگ پودر مخصوص کیک ها و نانهای رولی و لایه ای است که گاز در دو مرحله اختلاط خمیر و در فر آزاد می شود و بیشتر در صنعت کاربرد دارند. پس از اختلاط این بیکینگ پودر با مواد کمی از گاز آزاد می شود اما بیشتر گاز زمانی که مایه در معرض حرارت قرار میگیرد متصاعد می شود. به همین دلیل در صورت عدم گرم کردن فر قبل از پخت، تاثیر منفی بر روی نتیجه پخت نخواهد گذاشت.

 

بیکینگ پودر دو زمانه

    برچسب ها: