بیکینگ پودر ۱ کیلویی

مواد تشکیل دهنده :

سدیم اسید پیرو فسفات

مونو کلسیم فسفات

بی کربنات سدیم

نشاسته

کربنات کلسیم

پروانه ساخت : ۱۶/۱۶۹۴۴

پروانه بهره برداری : ۶۸۳

وزن خالص : ١٠٠٠ گرم (١ کیلوگرم )

    برچسب ها: