بیکینگ پودر ۱۰۰ گرمی

مواد تشکیل دهنده :

سدیم اسید پیرو فسفات

مونو کلسیم فسفات

بی کربنات سدیم

نشاسته

کربنات کلسیم

پروانه ساخت :۱۶/۱۶۹۴۴
پروانه بهره برداری :۶۸۳
وزن خالص : ۱۰۰ گرم

    برچسب ها: