بیکینگ پودر سه زمانه

بیکینگ پودر سه زمانه tripple

 

مخصوص کیک ها و نان هایی که در سه مرحله اختلاط خمیر، در فر و لحظات پایانی پخت تهیه می گردند و بهترین بافت کیک مورد نیاز است.

 

بیکینگ پودر سه زمانه

    برچسب ها: