سفارش بیکینگ پودر هرمین

سفارش شما پس از واریز وجه به صورت کارت به کارت و ارسال فیش حداکثر بعد از۴ روز و حداقل ۱ روز بسته به مقدار سفارش ارسال خواهد شد . سفارش شما در تهران با پیک و در شهر های دیگر ایران با پست تیباکس یا عادی ارسال خواهد شد ضمنا مبلغ پیک و پست برای سفارشات بیش از یک تن یا بیشتر بر عهده ی کارخانه بیکینگ پودر هرمین بصورت رایگان خواهد بود و تحویل در محل می باشد.

 

شماره حساب : ۰۱۰۱۱۵۰۵۰۹۰۰۵ به نام ( آقای مهدی صفاری آشتیانی) بانک ملی

شماره کارت : ۸۹۹۵-۶۸۰۵-۹۹۱۸-۶۰۳۷ به نام ( آقای مهدی صفاری آشتیانی) بانک ملی

 

Fields marked with an * are required

لطفا میزان سفارش را بر اساس تعداد بسته وارد کنید